Archive for the ‘2009’ Category

Materiaalifysiikka I kokeita

maaliskuu 3, 2011

Olen koonnut tähän tiedostoon useita Materiaalifysiikka I -kurssin kokeita vuosilta 2005, 2009 ja 2010. Toivottavasti nämä antavat osviittaa siitä, mitkä ovat kurssin keskeisiä konsepteja. Ikävä kyllä faasidiagrammien kuvat puuttuvat, toivottavasti löydätte sopivat diagrammit prujuista.

Materiaalifysiikka I kokeita 2005-2010

Mainokset

Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb 2009 prujut

marraskuu 3, 2010

FYMM IIb prujut vuodelta 2009
Variaatiolasku, osa 1.
Funktionaaliderivaatta, Sturm-Liouville-teoria.
Rayleigh-Ritz, vektoriavaruuksista.
Hilbertin avaruuksista.
Spektraaliteoria. Rajoittamattomat operaattorit.
Kvanttimekaniikan paikka- ja impulssioperaattorit. Diracin notaatio. Lisäksi sivu 33 uudestaan.
Kiitos Claus Montoselle.

Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa 2009 prujut

marraskuu 3, 2010

FYMM IIa prujut vuodelta 2009
Ensimmäisen kertaluvun osittaisdifferentiaaliyhtälöistä
Toisen kertaluvun osittaisdifferentiaaliyhtälöt, osa 1
Toisen kertaluvun osittaisdifferentiaaliyhtälöt, osa 2
Greenin funktiot, 2. kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt (alku)
Sarjaratkaisumenetelmä. Legendren funktiot
Legendren liittofunktiot, palloharmoniset funktiot, Besselin funktiot osa 1
Besselin funktiot osa 2, Laguerren ja Hermiten polynomit.
Kiitos Claus Montoselle.

Aineen rakenne 2009 prujut

tammikuu 27, 2010

Sivut ovat vähän vinksin vonksin, kääntäkää niitä niin näette ehkä paremmin.
Tattista Kenneth Österbergille, vuoden 2010 kalvot ovat kuulemma työn alla.

Luku 1 – Fotonit
Luku 2 – Atomi
Luku 3 – Ainekin aalloiksi
Luku 4 – Aaltomekaniikka
Luku 5 – Impulssimomentin kvantittuminen
Luku 6 – Vetyatomi
Luku 7 – Atomi magneettikentässä, spin
Luku 8 – Monielektroniatomit
Luku 9 – Molekyylit
Luku 10 – Kiinteän olomuodon fysiikkaa
Luku 11 – Supranesteet ja -johteet
Luku 12 – Atomiytimen rakenne
Luku 13 – Ydinfysikaaliset prosessit
Luku 14 – Alkeishiukkaset

Aineen rakenne 2009 laskarit

tammikuu 25, 2010

harjoitus 1
harjoitus 2
harjoitus 3
harjoitus 4
harjoitus 5
harjoitus 6
harjoitus 7
harjoitus 8
harjoitus 9
harjoitus 10
harjoitus 10 kuva
harjoitus 11
harjoitus 12
harjoitus 13
harjoitus 14

Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib 2009 laskarit

joulukuu 19, 2009

Joihinkin on malleja.

FYMMIb 2009 Harjoitus01
FYMMIb 2009 Harjoitus02
FYMMIb 2009 Harjoitus03
FYMMIb 2009 Harjoitus04
FYMMIb 2009 Harjoitus05
FYMMIb 2009 Harjoitus06

Klassinen mekaniikka 2009 laskarit

joulukuu 19, 2009

Kaikkiin tehtäviin ei ole malliratkaisuja.

Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 1
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 2
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 3
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 4
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 5
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 6
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 7
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 8
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 9
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 10
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 11
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 12
Klassinen mekaniikka 2009 Harjoitus 13

Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib 2009 prujut

marraskuu 24, 2009

Juha Honkonen

Sivut 1-10
Sivut 11-20
Sivut 21-30
Sivut 31-40
Sivut 41-50
Sivut 51-60

Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia 2009 laskarit

marraskuu 3, 2009

Malleja ei välttämättä ole saatavilla kaikkiin tehtäviin.

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6

Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia 2009 prujut

marraskuu 3, 2009

Varsinainen kurssimateriaali on kaupallistettu Limeksen julkaisemaksi kirjaksi, mutta tässä on jotain auttavia muistiinpanoja.

Sivut 1-10
Sivut 11-20
Sivut 21-30
Sivut 31-41